Ceník služeb


DRUH VSTUPNÉHO ZÁKLADNÍ STUDENT*
JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ 70,- 60,-
10 VSTUPŮ (platnost 90 dní) 580,- 480,-
1 MĚSÍC (platnost 30 dní) 600,- 500,-
3 MĚSÍCE (platnost 90 dní) 1.650,- 1.350,-
1 LEKCE S INSTRUKTOREM (za 1 osobu) 300,-
1 LEKCE S INSTRUKTOREM (za 2 osoby) 500,-
SESTAVENÍ TRÉNINKU 300,-
KONZULTACE KE STRAVOVÁNÍ, SESTAVENÍ PLÁNU STRAVOVÁNÍ 300,-
*Studentská sleva platí do 26 let, pouze pro studenty denní formy studia - při placení je nutno předložit platné potvrzení o studiu.